Termenii şi Condiţiile

Operatorul:

MIONET s.r.o.
Třída Tomáše Bati 87
760 01 Zlín
CUI: 05928435
CIF: CZ05928435

Începând cu 1.2.2024, eshop-ul este administrat de către societatea MIONET s.r.o. Administratorul inițial a fost MIONET RO s.r.o., 08321850, CZ08321850.

 

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1. Aceşti termeni și condiții (în continuare doar „termeni și condiții”) ai societății comerciale MIONET s.r.o., cu sediul Třída Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín, cod unic de identificare: 05928435 (în continuare doar „vânzător”) ajustează în conformitate cu prevederile legislației incidente (în special Legea nr.296/2004 privind Codul consumului și OUG nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii) drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg din sau în baza contractului de vânzare-cumpărare (în continuare doar„contract de vânzare-cumpărare”) încheiat între vânzător și altă persoană fizică (în continuare doar „cumpărător”) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de vânzător pe pagina web situată pe adresa de internet https://www.goldea.ro (în continuare doar „pagina web”) și aceasta prin intermediul interfeței paginii web (în continuare doar „interfața web a magazinului”).

1.2. Dispozițiile derogatorii de la termeni și condiții pot fi stabilite în contractul de vânzare-cumpărare. Măsurile de derogare din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate în fața dispozițiilor din cadrul termenilor și condițiilor.

1.3. Termenii și condițiile sunt parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare împreună cu termenii și condițiile sunt redactate în limba romană. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.

1.4. Versiunea termeni și condiții poate fi modificată sau completată de către vânzător. Prin prezenta dispoziție nu sunt atinse drepturile și obligațiile care decurg din versiunea anterioară valabilă a termenilor și condițiilor.

2. CONT UTILIZATOR

2.1. În baza înregistrarii cumpărătorului, realizată pe pagina web, cumpărătorul poate avea acces la interfața lui de utilizator. Din interfața lui de utilizator, cumpărătorul poate efectua comanda de produse (în continuare doar „cont utilizator”). În cazul în care interfața web a magazinului va permite, cumpărătorul poate efectua comanda produselor, de asemenea, fără înregistrarea directă din interfața web a magazinului.

2.2. La înregistrarea pe pagina web și la comandarea mărfii, cumpărătorul este obligat să treacă date corecte și adevărate. Cumpărătorul este obligat să actualizeze orice modificare a datelor introduse în contul de utilizator. Datele introduse de către cumpărător în contul de utilizator și în timpul comandării bunurilor, sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3. Accesul în contul de utilizator este securizat prin nume utilizator și parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru accesul în contul lui de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea unui cont utilizator terțelor persoane.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator pentru mai mult de 30 de zile sau în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de vânzare-cumpărare (inclusiv termeni și condiții).

2.6. Cumpărătorul ia la cunoștință, că contul de utilizator nu trebuie să fie disponibil continuu, și aceasta în special în ceea ce privește întreținerea necesară hardware și software a echipamentelor vânzătorului, eventual întreținerea necesară hardware și software a echipamentelor terțelor persoane.

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

3.1. Orice prezentare a produselor plasate pe interfața web a magazinului are caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie contract de vânzare-cumpărare cu privire la aceste produse.

3.2. Interfața web a magazinului cuprinde informații despre produse, inclusiv prețurile individuale ale produselor și costurile privind returnarea mărfii, în cazul în care aceste produse prin natura lor nu pot fi returnate în mod normal prin poșta. Prețurile produselor sunt introduse inclusiv cu taxă pe valoare adaugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân în vigoare pe perioada afișării acestora pe interfața web a magazinului. Prin această dispoziție nu este limitată posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condiții negociate în mod individual.

3.3. Interfața web a magazinului, de asemenea conține informații privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor. Informații privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor introduse pe interfața web a magazinului sunt valabile doar în cazurile în care produsele sunt livrate pe teritoriul României.

3.4. Pentru comanda produselor, cumpărătorul va completa un formular de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comanda conține informații în special despre:

 • produsele comandate (produsele comandate cumpărătorul le „adaugă” în coșul electronic de cumpărături a interfeței web a magazinului),
 • modalitatea de plată a prețului de achiziție, datele despre modalitatea de livrare dorită pentru produsele comandate și,
 • informații privind costurile legate de livrarea produselor (în continuare împreună doar „comandă“).

3.5. Înaintea transmiterii comenzii vânzătorului, cumpărătorului îi este permis să-și controleze și să modifice datele pe care cumpărătorul le-a adăugat în comandă, cu privire la posibilitatea cumpărătorului de a constata şi corecta greșelile apărute în timpul introducerii datelor în comandă. Comanda se va transmite vânzătorului printr-un click pe „Finalizare comandă“. Datele introduse în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul, fără întărziere, după primirea comenzii îi va confirma cumpărătorului primirea acesteia prin poștă electronică, și aceasta pe adresa electronică a cumpărătorului introdusă în contul de utilizator sau în comandă (în continuare doar „adresa electronică”).

3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de natura comenzii (cantitatea produselor, cuantumul prețului de achiziție, costurile estimate pentru transport), să-i solicite cumpărătorului confirmare suplimentară a comenzii (de ex.: în scris sau telefonic).

3.7. Relația contractuală între vânzător și cumpărător ia naștere prin transmiterea acceptării comenzii, care este transmisă de vânzător cumpărătorului prin poșta electronică la adresa de email a cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu folosirea mijloacelor de comunicare la distanţă pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de cumpărător prin folosirea mijloacelor de comunicare la distanţă în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costuri de conectare la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de cumpărător, deoarece aceste costuri nu diferă de tarifele standard.

4. PREȚUL PRODUSELOR ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

4.1. Prețul produselor și eventualele cheltuieli legate de livrarea acestora, conform contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul le poate achita vânzătorului prin următoarele modalități:

 • în numerar prin ramburs în locul stabilit de cumpărător în comandă;

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să achite costurile legate de ambalarea și livrarea produselor în cuantumul cuvenit. Dacă în mod expres nu este menționat altfel, în continuare prin prețul de achiziție se înțeleg și costuri legate de livrarea produselor.

4.3. Vânzătorul nu percepe de la cumpărător nici un avans sau vreo altă plată similară. Prin aceasta nu este afectată dispoziția art. 4.6 termeni și condiții cu privire la obligația de achitare a prețului de achiziție în avans.

4.4. În cazul plății în numerar sau în cazul plății prin ramburs, prețul de achiziție este scadent în momentul preluării produselor. În cazul plăților bancare, prețul de achiziție este scadent în termen de 7 zile de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare

4.5. Vânzătorul are dreptul, în special în cazul neconfirmării suplimentare a comenzii din partea cumpărătorului (art. 3.6), să solicite achitarea întregului preț de achiziție înainte de expedierea produselor către cumpărător.

4.6. Eventualele reduceri din prețul produselor, oferite de vânzător cumpărătorului, nu pot fi combinate reciproc.

4.7. Dacă este un lucru obișnuit în relațiile comerciale sau este prevăzut de reglementările legale, vânzătorul, cu privire la plățile efectuate în baza contractului de vânzare-cumpărare, îi va emite cumpărătorului un document fiscal – factura. Vânzătorul este plătitor de TVA. Documentul fiscal – factura o va emite vânzătorul cumpărătorului după achitarea prețului de achiziție și o va trimite în format electronic la adresa de email a cumpărătorului.

5. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

5.1. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că conform prevederilor art.16 din OUG nr.34/2014 , nu poate, printre altele, să se retragă din contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea produselor, care a fost ajustat, conform cerințelor cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, să se retragă din contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea produselor, care sunt supuse deteriorării rapide, cât și a produselor care, după livrare au fost returnate amestecate cu alte produse, să se retraga din contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea mărfii în pachetul sigilat, pe care consumatorul le-a deschis și din motive de igienă nu este posibilă returnarea acestora; să se retragă din contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea înregistrărilor video sau audio sau programelor informatice, dacă a deteriorat ambalajul lor original.

5.2. Dacă nu este un caz menționat la articolul 5.1 din termini și condiții sau un alt caz în care nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în comformitate cu § 1829 aliniatul 1 din codul civil în termin de paisprăzece (14) zile de la primirea mărfii, în cazul în care contractul de cumpărare conține mai multe tipuri de marfă sau livrare în mai multe părți, această perioadă începe de la primirea ultimei livrări de marfă. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în perioada specificată în fraza anterioară. Retragerea din contractul de cumpărare poate fi trimisă de cumpărător la adresa de returnare a mărfii (Goldea.cz, Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla) sau la adresa de e-mail al vânzătorului [email protected].

5.3. Pe lângă dreptul legal de retragere din contract menționat anterior, vă oferim suplimentar garanția de returnare a produselor în termen de 30 de zile de la preluare. Puteți anula contractul după expirarea perioadei de retragere de 14 zile, prin returnarea produsele în termen de 30 de zile de la primire (perioada începe în ziua următoare livrării mărfii) dacă produsele sunt în ambalajul original, complete, nu sunt folosite sau deteriorate și dacă nu este vorba de produse adaptate după dorința consumatorului. Pentru respectarea termenului este suficient să expediați produsele în timp uti

5.4. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul, în conformitate cu prevederile art. 9 și următoarele din OUG nr.34/2014, să se retragă din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul de asemenea are dreptul să se retragă oricând din contractul de vânzare-cumpărare, și aceasta până în momentul preluării produselor de către cumpărător. Într-o asemenea situație vânzătorul îi va returna cumpărătorului prețul de achiziție fără amânări nejustificate și aceasta prin transfer bancar în contul indicat de cumpărător. Cumpărătorul are dreptul la recuperarea fondurilor bănești pentru transport doar în cea mai mică sumă oferită (în cazul în care și-a ales varianta mai scumpă a transportului).

5.5. Dreptul pentru achitarea prejudiciului cauzat mărfii, vânzătorul are dreptul să compenseze unilateral împotriva pretenților cumpărătorului de restituire a prețului de achiziție.

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA MĂRFII

6.1. În cazul în care modalitatea de transport este convenită în baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul își asumă riscul și eventualele costuri adiționale legate cu această modalitate de transport.

6.2. În cazul în care vânzătorul, conform contractului de vânzare-cumpărare, este obligat să livreze marfa în locul stabilit de cumpărător, acesta este obligat să preia produsele la livrare.

6.3. În cazul în care, din cauza cumpărătorului este necesară livrarea produselor într-un mod repetat sau printr-o altă modalitate decât a fost menționat în comandă, cumpărătorul este obligat să achite cheltuielile legate de livrarea repetată a produselor, respectiv cheltuielile legate de un alt mod de livrare.

6.4. La preluarea mărfii de la transportator, cumpărătorul este obligat să controleze integritatea ambalajului și, în cazul oricăror defecte, fără întărziere, va comunica acest aspect transportatorului. În cazul constatării deteriorării plicului care indică deschiderea neautorizată a pachetului, cumpărătorul nu are obligația sa preia coletul de la transportator.

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților privind livrarea mărfii pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de vânzător.

7. DREPTURI DIN EXECUTĂRI DEFECTUOASE

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile din executări defectuoase sunt reglementate de legislația aferentă (în special prevederile OG nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Legea nr.296/2004 privind Codul consumului, cu modificările și completările ulterioare).

7.2. Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului că marfa nu are defecte la preluare. În special vânzătorul răspunde față de cumpărător ca în momentul preluării mărfii de cumpărător:

 • 7.2.1. marfa are calitățile convenite de părți, și dacă nu există vreun acord, are acele calități pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau la care cumpărătorul s-a așteptat cu privire la natura mărfii și în baza publicității efectuate de aceștia.
 • 7.2.2. marfa se potrivește scopului pe care vânzătorul îl menționează pentru folosirea acesteia sau scopului general pentru care se foloșeste marfa în general.
 • 7.2.3. marfa corespunde calității, modelului sau mostrei contractate, dacă calitatea sau realizarea a fost stabilită conform modelului sau mostrei contractate,
 • 7.2.4. marfa este în cantitatea, dimensiunea și greutatea corespunzătoare și
 • 7.2.5. marfa respectă cerințele legale.

7.3. Dispozițiile menționate în art. 7.2 termeni și condiții nu se aplică la produsele vândute la un preț mai mic pentru defectul pentru care a fost stabilit prețul mai mic, pentru uzura mărfii cauzate de folosirea obisnuită a acestora, la produse folosite la defectul în măsura folosirii sau uzurii, pe care marfa a avut-o în momentul preluării de către cumpărător sau dacă reiese asa din natura mărfii.

7.4. Dacă defectul apare în termen de șase luni de la preluare, se consideră că produsul a fost defect deja de la preluare. Cumpărătorul este îndreptățit să-și exercite dreptul din defect, care apare la produsele de consum în termen de douăzeci și patru (24) de luni de la preluare.

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

8.1. Cumpărătorul dobandește dreptul de proprietate asupra mărfii în momentul achitării totale a prețului de achiziție. Pentru produsele achiziționate din magazinul nostru online cumpărătorul beneficiează de garanție de conformitate de 24 de luni.

8.2. Vânzătorul, în raport cu cumpărătorul, nu este legat cu nici un cod de conduită.

8.3. Pentru soluționarea amiabilă a litigiilor consumatorilor care rezultă din contractul de vânzare-cumpărare este competentă instanța judecatorească potrivit Codului de procedură civilă. Platforma pentru soluționarea litigiilor online care se găsește la adresa web http://ec.europa.eu/consumers/odr se poate folosi pentru soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător care decurg din contractul de vânzare-cumpărare.

8.4. Centrul European al Consumatorilor Republica Cehă, cu sediul Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este locul de contact conform Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 524/2013 din data 21. Mai 2013 privind soluționarea litigiilor consumatorilor online și privind amendamentul regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și Directiva 2009/22/CE (regulamentul privind soluționarea litigiilor consumatorilor online).

8.5. Protecția datelor cu caracter personal este asigurată în conformitate cu prevederile legale aplicabile în special Regulamentul Parlamentului European și Consiliului UE 2016/679 și politica de confidențialitate prezentată pe acest site. 

9. DISPOZITII FINALE

9.1. În cazul în care relația bazată pe contractul de vânzare-cumpărare cuprinde elemente internaționale (străine), atunci părțile convin că relația este guvernată de legea cehă. Prin aceasta nu sunt afectate drepturile consumatorului rezultate din legislația generală cu caracter obligatoriu.

9.2. În cazul în care orice dispoziție din termeni și condțtii nu este validă sau în vigoare, sau devine așa, în locul dispozițiilor care nu sunt valide vor fi dispozițiile a căror semnificație este cea mai apropiată de dispozițiile invalide. Prin invaliditatea unei dispoziții nu este afectată valabilitatea celorlalte dispoziții.

9.3. Datele de contact ale vânzătorului: telefon: (+40) 312 296 999, [email protected].

 

În Zlíně la data 1. 1. 2020.

 • Suntem o marcă cehă
 • Confecționăm la dimensiuni personalizate
 • 3000+ recenzii ale magazinului
 • Produse unice
 • 30 de zile drept de retur
 • Transport gratuit
  de la 300 lei