• Acasă
 • Politică de confidenţialitate

Politică de confidenţialitate

Apreciem că utilizați site-ul nostru web www.goldea.ro pentru a achiziționa produsele și serviciile pe care vi le oferim în acest mod. În legătură cu aceste activități, ne veți furniza sau vom obține datele dvs. personale și de altă natură, deci prin urmaresuntem bucuroși să vă familiarizăm prin acest document, despre ce fel de date personale prelucrăm, în ce scop, în ce perioadă de timp și ce drepturi aveți în acest context.

V-am pregătit aceste informații în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogând Directiva 95/46 / CE ( Regulamentul general privind protecția datelor).

A. CINE ESTE GESTIONARUL DATELOR VOASTRE PERSONALE ȘI CUM PUTEȚI SĂ-L CONTACTAȚI?

Administratorul datelor personale de mai jos este MIONET s.r.o, ID companie: 05928435, ID fiscal: CZ05928435, sediul social: Třída Tomáše Bati 87, Zlín, ZIP 760 01, care operează site-ul web la adresa www.goldea.ro. 

Începând cu 1.2.2024, eshop-ul este administrat de către societatea MIONET s.r.o. Administratorul inițial a fost MIONET RO s.r.o., 08321850, CZ08321850.

Detalii de contact ale administratorului:

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal doar în condițiile prezentate mai jos.

B. LA CARE DIN ACTIVITĂȚILE VOASTRE OBȚINEM DATELE VOASTRE PERSONALE?

1. Achiziționarea de produse și utilizarea serviciilor prin www.goldea.ro

Pentru a vă putea oferi bunurile și serviciile, pe care le avem în ofertă, avem nevoie de informațiile dvs. personale și de contact.

1.1. De ce fel de date personale avem nevoie de la Dumneavoastră?

Pentru a pute aîndeplini toate obligațiile noastre, care decurg pentru noi din vînzarea de marfă realizată, avem nevoie să știmde la Dumneavoastră mai ales:

 • Nume și prenume, 
 • Adresa de livrare, 
 • e-mail și  
 • numărul telefonului mobil sau alt contact telefonic.

1.2. De ce putem să procesăm datele Dumneavoastră de contact și pentru ce le vom folosi?

Datele Dumneavoastră le putem procesa, deoarece sunt absolut necesare pentru îndeplnirea contractului de vânzare, pe care ați încheiat-o cu noi prin intermediul paginii web  www.goldea.ro. 
În același timp este interesul nostru legitim de a avea feedback de la Dumneavoastră prin intermediul Chestionarului de Satisfacție trimis, precum și pentru a vă ține la curent cu noi produse sau noi promoții prin intermediul buletinelor noastre informative, astfel încât să vă puteți întoarce la noi cu plăcere. Trebuie chiar să păstrăm o parte din informațiile dvs. personale, deoarece acest lucru este impus de legea aplicabilă. Dacă nu ne-ați furnizat datele dvs. personale, atunci nu am putea încheia o relație contractuală și nu am putea livra mărfurile selectate.

Datele Voastre personale ne vor fi utile mai ales pentru a Vă putea:

 • oferi informații despre starea comenzi Voastre și despre alte situații coincidente,
 • livra cu succes marfa comandata de Dumneavoastră,
 • transmite Chestionarul de satisfacție și pentru a avea de la Dumneavoastră feedback , care este pentru noi foarte important,
 • oferi informații despre produse noi sau iferte promoționale prin intermediul newslettereleor transmise, de la care vă puteți dezabona ușor,
 • oferi informații despre parcursul reclamației mărfii, eventual despre alte soluționări a drepturilor și obligațiilor care reies din achiziția mărfii respective (de exemplu din cauza rezilierii contractului și returnarea ulterioară a banilor în contul Vostru).

1.3.Cine va avea acces la datele Voastre personale?

Datele dvs. personale furnizate la noi în momentul achiziționării mărfurilor vor fi accesate de persoane autorizate atunci când pregătesc comanda pentru expediere, precum și de contractanții (transportatorii) care vor livra expedierea în măsura necesară pentru livrarea mărfii comandate.

În cazul în care vom căuta feedback de la dvs., este posibil să utilizăm serviciul Verificat de Client oferit de Heureka Shopping sro, ID-ul companiei: 02387727. Astel putem duppă fiecare achiziție, prin intermediul chestionarului transmis pe mail, să aflăm, căt de satisfăcuți ați fost cu noi. Datprită acestui lucru, vom putea permanent să îmbunătățim serviciile noastre. Dacă nu doriți să primiți un chestionar de satisfacție, atunci puteți să vă dezabonați cu ușurință de la acesta.

Folosim platforma Ecomail a ECOMAIL.CZ, sro pentru a informa despre noi produse sau oferte speciale prin mesaje comerciale trimise în conformitate cu secțiunea 7 din Legea nr. 480/2004 privind anumite servicii ale societății informaționale. Cu același scop putem utiliza și alte societăți , care oferă servicii similare.

1.4. Cât timp vom păstra informațiile dvs. personale?

După cum ați putut aflat și mai sus, vă prelucrăm datele personale în diverse scopuri. Următoarea secțiune vă va spune cât timp vom stoca informațiile dvs. personale în aceste scopuri.

Datele cu caracter personal, care se referă la prelucrarea cu scopul îndeplinirii contractului de cumpărare încheiat, le vom prelucra până la soluționarea drepturilor și obligațiilor care decurg din acest contract, inclusiv în cazul posibilei retrageri din contract sau posibila reclamații de bunuri.

Pentru procesarea datelor personale pe baza intereselor noastre legitime (transmiterea de informări comerciale), vom păstra datele Voastre personale pe durata a 5 ani , dacă nu vă veți dezabona mai repede din transmiterea informărilor comerciale.

La procesarea datelor Voastre personale din motivul îndeplinirii obligațiilor care reies din regulamentele legislative aferente, vom procesa aceste date personale pe durata perioadei stabilite de aceste regulamente.

2. Înregistrarea și ușurarea achizițiilor

Pentru a Vă ușura căt mai mult cumpărăturile frecvente pe pagina noastră www.goldea.ro , ampregătit pentru Dumneavoastră posibilitataea de a vă înregistra, în cadrul căreia ne veți oferi la fel datele personale.

2.1. De ce fel de date personale avem nevoie de la Dumneavoastră?

Pentru a vă putea crea la noi contul de utilizator pentru ușurarea cumpărăturilor, avem nevoie de la Dumneavoastră de date personale, care sunt necesare pentru crearea comenzii, mai ales :

 • nume și prenume,
 • adresa de livrare,
 • e-mail și
 • numărtul telefonului mobil sau alt contact telefonic.
Crearea contului Dumneavoastră va fi finalizată cu succes, imediat ce vă alegeți parola proprie, care împreună cu adresa de e-mail va servi la accesarea contului Dumneavoastră de utilizator. În acest context, dorim să vă reamintim ca este important, să nu oferiți datele Voastre de acces terților iar după finalizarea activității voastre, să închideți întotdeauna fereastra browserului web, mai ales atunci când utilizați calculatorul cu alți utilizatori. Nu suntem responsabili pentru utilizarea greșită a parolelor utilizate, cu excepția cazului în care noi am cauza această situție.

2.2. De ce putem prelucra datele dvs. personale și la ce ne vor folosi?

Vom avea dreptul să prelucrăm datele personale de mai sus fără acordul dumneavoastră, deoarece acestea sunt aranjamente precontractuale făcute pentru a facilita achizițiile la cererea dvs.

Dacă nu ne furnizați informațiile personale de mai sus, atunci din păcate, procesul de înregistrare nu va fi finalizat și nu veți putea profita din plin de înregistrare.

Vom prelucra informațiile dvs. personale furnizate în timpul înregistrării, în special pentru a facilita achiziționarea de mărfuri prin completarea formularului de comandă corespunzător.

2.3. Cine va avea cces la datele Vostre personale?

Datele cu caracter personal furnizate în scopul înregistrării nu vor fi furnizate terților. În cazul cumpărării prin contul de utilizator, datele dvs. personale vor fi furnizate către terți conform punctului 1.3.

2.4. Cât timp vom stoca informațiile dvs. personale?

În scopul înregistrării dvs. (facilitarea achiziției), vom păstra datele personale de mai sus timp de 5 ani după ultima achiziție, în caz contrar la 5 ani de la înregistrare. După această perioadă, toate informațiile personale pe care le furnizați în scopul înregistrării dvs., vor fi șterse sau anonimizate definitiv .

3. Formularul de contact 

Pentru că prețuim clienții noștri, am creat pentru dvs. pe site-ul nostru www.goldea.ro în secțiunea  „Contact”, formularul de contact,  prin intermediul căruia ne puteți contacta cu întrebările dvs.

Pentru a răspunde la întrebări și pentru a prelucra cererile pe care ni le adresați prin formularul de contact sau în orice alt mod, vom prelucra datele personale pe care ni le furnizați în acest context, în special contactul pe care îl furnizați, la care Vă putem răspunde. Vom prelucra datele cu caracter personal (furnizate) în acest mod numai în măsura necesară și numai până la prelucrarea interogării sau a solicitării, cu excepția cazului în care este necesar să prelucrăm datele cu caracter personal în alt scop (de exemplu, pentru a ne proteja drepturile și interesele protejate legal). Ne furnizați aceste informații personale în mod voluntar, deoarece nu am putea procesa întrebarea sau solicitarea dvs. fără cunoștința lor și, prin urmare, nu vom avea nevoie de consimțământul dvs. pentru o astfel de prelucrare.

C. CUM SUNT SECURIZATE DATEL VOASTRE PERSONALE?

Datele dvs. personale stocăm și prelucrăm în specila sub  formă electronică astfel încât persoanele autorizate să aibă acces la acestea în măsura necesară pentru scopul specific pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate. Dacă este necesar să vă prelucrăm datele cu caracter personal sub formă scrisă pe hărtie (de exemplu, la expedierea mărfurilor), aceste date personale vor fi distruse după timpul inevitabil necesar. Datele dvs. personale sunt protejate organizațional și tehnic împotriva accesului neautorizat sau a utilizării necorespunzătoare. Toți destinatarii de mai sus ai datelor cu caracter personal sunt obligați contractual la protecția corespunzătoare a acestora.

D. CARE SUNT TOATE DREPTURILE VOASTRE?

Mai sus, ați avut ocazia să aflați informații detaliate despre prelucrarea datelor dvs. personale. Vă vom prezenta acum drepturile care decurg din această prelucrare.

Vi se cuvine mai ales:

 • dreptul de a vă revoca în orice moment consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă acestea ne-au fost acordate;
 • dreptul de a se opune sau de a se plânge împotriva prelucrării, dacă prelucrăm datele dvs. personale pe baza interesului nostru legitim, în special atunci când prelucrăm date cu caracter personal în scop de marketing direc
 • dreptul de a depune o reclamație la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în orice moment, dacă considerați că există o încălcare a drepturilor dvs. în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale;

Și mai departe:

 • dreptul la corectarea sau completarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita restricții de procesare;
 • dreptul de a solicita transferul de date;
 • dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a fi informat cu privire la încălcările datelor personale în anumite cazuri;
 • dreptul de a fi șters (dreptul de a fi „uitat“) în anumite cazuri.

Pentru a Vă exercita drepturile de mai sus, ne puteți contacta prin contactele enumerate la punctul A din această politică.

 

Pentru descărcare: zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf

 

Versiunea 1.0, valabilă din 25. 5. 2018

 • Suntem o marcă cehă
 • Confecționăm la dimensiuni personalizate
 • 3000+ recenzii ale magazinului
 • Produse unice
 • 30 de zile drept de retur
 • Transport gratuit
  de la 300 lei